ਅਸੀ ਮਿਲਕੇ ਲਾੳੁਣਾ ਖੂਜੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਣਾ ਨੂੰ

Share

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *