ਅਾਖਿਰ ਕਿੳੁ ਲਿਖ ਗਿਅਾ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ

Share

ਅਾਖਿਰ ਕਿੳੁ ਲਿਖ ਗਿਅਾ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *