ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਮ ਵਿਚ

Share

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *