ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਧੱਕਾ ||

Share

ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਧੱਕਾ ||

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਬਰ ਅਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੱਤ ਤੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਅਾ ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ ਹੋ ਗਈ ੳੁਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ

ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ,ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ ਅਾੳਹਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਅਾ ਕੇ ਇਕ ਮੁਡੇ ਕੋਲ ੳੁਸਦੀਅਾ ਗਲਤ ਫੋਟੋ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ੳੁਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ

ਦੇ ੳੁਹ ਫੋਟੌ ਵੋਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਲਨੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ੳੁਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ੳੁਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂ ੰ ਛੱਤ ਤੌ ਹੇਠਾ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ..ਹੇਠਾ ਜਾਕੇ ਦੇਖੋ 7ਫੁੱਲ ਵੀਡਿਓ

ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ੜੀ ਨੇ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *