ਰੇਲ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ !! ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ

News

Share

ਦੋਸਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ‘ਗਾੜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ… ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਬਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੇਜ ਆਵਾਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਤੁਰੰਤ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹਾਰਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕੋਪਾਇਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 9 ਵੱਖ – ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *